Tematska područja


Prijedlog Odgovora Aktivnost
Širenje mreže socijalnih usluga i jačanje izvaninstitucionalnih oblika pružanja socijalnih usluga 1 April 12, 2017
Zakon o sportu, članstvo i rad sportskih udruga – uključivanje članova, isključivanje politike 1 April 12, 2017
Infrastruktura – Održavanje i upravljanje sportskim objektima 1 April 12, 2017
Upravljanje gradom kao zajedničkim dobrom 2 April 12, 2017
Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije 1 April 12, 2017
Poticanje sudjelovanja zaposlenika u vlasništvu i upravljanju poduzećima 1 April 12, 2017
Aktivna podrška akterima društvenog poduzetništva i ekonomije 1 April 12, 2017
Omogućavanje većih ovlasti vijećima gradskih četvrti i vijećima mjesnih odbora 1 April 12, 2017
Uvođenje modela participativnog budžetiranja za dio gradskog proračuna 1 April 12, 2017
Detaljna razrada prijedloga prioriteta u kategoriji digitalni grad 2 April 12, 2017
Detaljna razrada prijedloga prioriteta u kulturi 2 April 12, 2017
Projektima i javnom nabavom poticati tehnološku inovaciju usmjerenu na stanovnike grada, socijalno poduzetništvo i zelenu ekonomiju 1 April 11, 2017
Slobodni softver u gradskoj upravi 1 April 11, 2017
Upotrijebiti informatičke tehnologije za integraciju i poboljšanje sustava poput javnog prometa, energetike, upravljanja prostorima, javne nabave i zapošljavanja 1 April 11, 2017
Osigurati svim građanima besplatan pristup širokopojasnom internetu, stjecanje tehničkih vještina i zaštitu digitalnih prava 1 April 11, 2017
Zaustavljanje razaranja urbanog nasljeđa radi privatnih interesa i političke samopromocije 1 April 10, 2017
Uvesti u kulturni sustav inovativne modele upravljanja 1 April 10, 2017
Strateški usmjeriti kulturni razvoj grada 1 April 10, 2017
Učiniti kulturu demokratskijom i otvorenijom 1 April 10, 2017
Decentralizirati kulturu u gradu 1 April 10, 2017
Izgradnja novih i uređenje postojećih gradskih parkova i vrtova 1 April 10, 2017
Koordinacija provedbe mjera stambene politike i komunikacija s građanima 1 April 10, 2017
Dobro upravljanje gradskim zemljištem – poticanje razvoja neprofitne stanogradnje radi izgradnje pristupačnijih stambenih jedinica 1 April 10, 2017
Pravedniji odnosi najmoprimca i najmodavca na tržištu 1 April 10, 2017
Reguliranje korištenja urbanih resursa s ciljem transparentnijeg, održivijeg i socijalno osjetljivijeg upravljanja stambenim fondom Grada 1 April 10, 2017
Jasna i kontinuirana procjena stambenih potreba građana s ciljem oblikovanja gradske stambene politike 1 April 10, 2017
Zaustaviti dosadašnju praksu neujednačenog prostornog razvoja! 1 April 10, 2017
Zaustaviti nekritičko pogodovanje investitorskim interesima! 1 April 10, 2017
Pokrenuti proces izrade novog strateškog razvojnog plana temeljenog na aktualnim i sveobuhvatnim stručnim podlogama! 1 April 10, 2017
Zaustaviti sustavno gašenje planerskih ureda i disperziju odgovornosti za prostorni razvoj! 1 April 10, 2017