Tematska područja   Urbanizam


O kategoriji: Urbanizam (1)
Zalagati se za poboljšanje mehanizama donošenja prostornih planova! (3)
Zaustaviti dosadašnju praksu neujednačenog prostornog razvoja! (1)
Zaustaviti nekritičko pogodovanje investitorskim interesima! (1)
Pokrenuti proces izrade novog strateškog razvojnog plana temeljenog na aktualnim i sveobuhvatnim stručnim podlogama! (1)
Zaustaviti sustavno gašenje planerskih ureda i disperziju odgovornosti za prostorni razvoj! (1)