Tematska područja   Urbanizam


Prijedlog Odgovora Aktivnost
O kategoriji: Urbanizam 1 April 10, 2017
Zalagati se za poboljšanje mehanizama donošenja prostornih planova! 3 April 20, 2017
Zaustaviti dosadašnju praksu neujednačenog prostornog razvoja! 1 April 10, 2017
Zaustaviti nekritičko pogodovanje investitorskim interesima! 1 April 10, 2017
Pokrenuti proces izrade novog strateškog razvojnog plana temeljenog na aktualnim i sveobuhvatnim stručnim podlogama! 1 April 10, 2017
Zaustaviti sustavno gašenje planerskih ureda i disperziju odgovornosti za prostorni razvoj! 1 April 10, 2017