Tematska područja   Stanovanje


Prijedlog Odgovora Aktivnost
O kategoriji: Stanovanje 1 April 10, 2017
Liftovi u visokim zgradama bez liftova 1 April 25, 2017
Detaljna razrada prijedloga prioriteta u kategoriji Stanovanje 2 April 12, 2017
Koordinacija provedbe mjera stambene politike i komunikacija s građanima 1 April 10, 2017
Dobro upravljanje gradskim zemljištem – poticanje razvoja neprofitne stanogradnje radi izgradnje pristupačnijih stambenih jedinica 1 April 10, 2017
Pravedniji odnosi najmoprimca i najmodavca na tržištu 1 April 10, 2017
Reguliranje korištenja urbanih resursa s ciljem transparentnijeg, održivijeg i socijalno osjetljivijeg upravljanja stambenim fondom Grada 1 April 10, 2017
Jasna i kontinuirana procjena stambenih potreba građana s ciljem oblikovanja gradske stambene politike 1 April 10, 2017