Tematska područja   Socijalna politika


Prijedlog Odgovora Aktivnost
O kategoriji: Socijalna politika 1 April 12, 2017
Centar za mlade beskućnike 1 Maj 3, 2017
Kuhinje za beskućnike i ostale soc.slučajeve 1 Maj 3, 2017
Razviti kvalitetan, dugoročan i održiv program financijske potpore organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama i organiziranim grupama korisnika 2 April 24, 2017
(Re)integracija građana koji se nalaze na marginama društva 2 April 24, 2017
Plan i razvoj socijalne sigurnosti drustva 1 April 20, 2017
Razvoj oblika intenzivne skrbi za ljude s kroničnim, teškim i akutnim zdravstvenim problemima 1 April 12, 2017
Stavljanje naglaska na razvoj usluge rane intervencije (za djecu 0-3 godine) 1 April 12, 2017
Širenje mreže socijalnih usluga i jačanje izvaninstitucionalnih oblika pružanja socijalnih usluga 1 April 12, 2017