Tematska područja   Otpad


Prijedlog Odgovora Aktivnost
O kategoriji: Otpad 1 April 6, 2017
Smanjenje nastanka otpada i ponovna uporaba otpada 4 Februar 19, 2020
Ilegalna odlagališta otpada 3 Maj 3, 2017
Odvojeno prikupljanje otpada „od vrata do vrata“ 4 April 30, 2017
Sustav naplate odvoza otpada 6 April 29, 2017
Rješavanje problema odlagališta na Jakuševcu 1 April 7, 2017