Tematska područja   Otpad


O kategoriji: Otpad (1)
Ilegalna odlagališta otpada (3)
Odvojeno prikupljanje otpada „od vrata do vrata“ (4)
Sustav naplate odvoza otpada (6)
Smanjenje nastanka otpada i ponovna uporaba otpada (3)
Rješavanje problema odlagališta na Jakuševcu (1)