Tematska područja   Okoliš


Prijedlog Odgovora Aktivnost
O kategoriji: Okoliš 1 April 6, 2017
Detaljna razrada prioriteta u području okoliša 9 August 23, 2018
Povećati čistoću i dostupnost vode 5 Juni 14, 2017
Energetska neovisnost grada 2 Juni 14, 2017
Jačanje uloge komunalnih redara 1 April 20, 2017
Povećati broj mjernih postaja za kvalitetu zraka 3 Maj 2, 2017
Informirati građane o posljedicama neizbježnih klimatskih promjena na život u gradu 2 Maj 2, 2017
Ublažavanje zagrijavanja grada 2 April 27, 2017
Izgradnja novih i uređenje postojećih gradskih parkova i vrtova 1 April 10, 2017