Tematska područja   Odgoj i obrazovanje


Prijedlog Odgovora Aktivnost
O kategoriji: Odgoj i obrazovanje 1 Mart 30, 2017
Inovativni sadržaji i partnerski pristup - razvijanje i implementacija novih nastavnih sadržaja u suradnji s lokalnom zajednicom 3 Juni 6, 2017
Lokalna opskrba, zdrava opskrba - angažiranje lokalnih poduzeća, zadruga i obrta u opremanju škola i vrtića te uvođenje zdrave hrane lokalnih proizvođača 3 Maj 5, 2017
Izgradnja vrtića i škola prema potrebama kvartova 3 April 29, 2017
Privući što više studenata i učenika u Zagreb 1 April 25, 2017
Građanski odgoj u školama 1 April 18, 2017
Cijenjeni i zadovoljni djelatnici - unapređenje radničkih prava i uvjeta rada zaposlenih u sustavu odgoja i obrazovanja 1 April 9, 2017
Vrtići i škole za svu djecu 1 April 9, 2017