Tematska područja   Mladi


Prijedlog Odgovora Aktivnost
O kategoriji: Mladi 1 April 8, 2017
Edukacija o ovisnostima i sprječavanje istih 1 Maj 5, 2017
Osigurati uvjete za provedbu kvalitetnih obrazovnih programa građanskog odgoja i obrazovanja u svim školama Grada Zagreba 2 Maj 5, 2017
Osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u društveno-političkom životu grada 4 Maj 3, 2017
Edukacija mladih o toleranciji 1 Maj 3, 2017
Detaljna razrada prioriteta u području "Mladi" 2 April 20, 2017
Osigurati sustavnu podršku mladima u riziku od socijalne isključenosti 1 April 9, 2017
Osigurati pravo na obrazovanje svim mladima bez obzira na njihov ekonomski i socijalni status 1 April 9, 2017
Uključiti mlade u procese donošenja odluka na svim razinama lokalne vlasti 1 April 9, 2017