Tematska područja   EU fondovi


Prijedlog Odgovora Aktivnost
O kategoriji: EU fondovi 1 April 6, 2017
Postaviti sustav sudjelovanja građana i mjesnih odbora u definiranju prioriteta za financiranje iz EU fondova i sustav pomoći prijaviteljima 1 April 8, 2017
Sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurati razvoj socijalne ekonomije 1 April 8, 2017
Kohezijskim fondovima unaprijediti prometnu infrastrukturu, sigurnost pješaka i biciklista te dostupnost javnog prometa 1 April 8, 2017
Iskoristiti EU fondove za sanaciju Jakuševca te uspostavu sustava gospodarenja otpadom na temelju načela „nula otpada“ 1 April 8, 2017
Fondovima za socijalnu infrastrukturu osigurati pravo djeteta na predškolski odgoj te jednak infrastrukturni standard i opremljenost u školskom obrazovanju 1 April 8, 2017