Tematska područja


EU fondovi <strong>Za projekte koji imaju stvaran učinak na kvalitetu naših života</strong>
Stanovanje <strong>Stanovi su naši domovi, a ne tuđi profit – Prema gradu priuštivog i dostupnog stanovanja</strong>
Otvoreni grad <strong>Zagreb kojem su jednako važni svi njegovi stanovnici</strong>
Zagrebački Holding <strong>Demokratsko i održivo upravljanje gradskim poduzećima</strong>
Mladi <strong>Grad koji sluša mlade</strong>
Digitalni grad <strong>Tehnologije u službi stanovnika grada</strong>
Okoliš <strong>Zagreb je grad pješaka i biciklista, kvalitetnog zraka i zelenih zona</strong>
Urbanizam <strong>Zajedničkom vizijom do prostornog okvira budućeg Zagreba</strong>
Socijalna politika <strong>Solidaran grad</strong>
Otpad <strong>Zeleni poslovi za zeleni Zagreb</strong>
Ekonomska demokracija <strong>Ekonomija za ljude</strong>
Kultura <strong>Kultura koja uključuje, kultura koja razvija</strong>
Odgoj i obrazovanje <strong>Kvalitetno obrazovanje za sve - zalog za budućnost</strong>
Sport <strong>Sport kao javni, a ne privatni sadržaj</strong>
Zdravstvo <strong>Zdravlje u zajednici</strong>
Promet Zagrebački prometni sustav zanemarivan je 17 godina - onoliko koliko aktualan gradonačelnik upravlja našim gradom. Tramvajski promet je, od ionako niske prosječne brzine od jedva 15 km/h koju je 2000. godine, kada je Milan Bandić prvi put postao gradonačelnik dosezao, sada pao na svega nešto više od 12 km/h. Izgradnja biciklističkih staza svodi se uglavnom na potezanje žute linije na nogostupima što u praksi rezultira nefunkcionalnim i preuskim prostorom za pješake i bicikliste. Rezultat svega su velike prometne gužve, zagađenje zraka, buka, smanjena sigurnost prometa, spor javni prijevoz te neiskorišten potencijal biciklističkog prometa.

O tematskim područjima [Tematska područja] (1)
Detaljna razrada prioriteta u području okoliša [Okoliš] (9)
Povećati čistoću i dostupnost vode [Okoliš] (5)
Energetska neovisnost grada [Okoliš] (2)
Unaprijediti biciklistički promet [Promet] (3)
Detaljna razrada prioriteta u području zdravstva [Zdravstvo] (3)
Voda i hlad na djecjim igralištima [Tematska područja] (1)
Omogućiti parkiranje izvan uskog središta grada [Promet] (10)
Inovativni sadržaji i partnerski pristup - razvijanje i implementacija novih nastavnih sadržaja u suradnji s lokalnom zajednicom [Odgoj i obrazovanje] (3)
Big data - svi podaci koji se skupljaju u razlicitim institucijama [Digitalni grad] (4)
Javne potrebe u sportu – Financiranje sportova, sportaša i rekreativaca [Sport] (9)
Nova bolnica u Novom Zagrebu [Zdravstvo] (4)
Dnevni vrtići za nesamostalne osobe [Zdravstvo] (3)
Uvesti naplatu privatnim motornim vozilima u centar grada (popodne i vikendima) [Promet] (8)
Utočišta i hranilišta za mačke i pse lutalice [Tematska područja] (1)
Jačanje uloge komunalnih redara [Okoliš] (1)
Lokalna opskrba, zdrava opskrba - angažiranje lokalnih poduzeća, zadruga i obrta u opremanju škola i vrtića te uvođenje zdrave hrane lokalnih proizvođača [Odgoj i obrazovanje] (3)
Edukacija o ovisnostima i sprječavanje istih [Mladi] (1)
Revitalizirati za kulturne i društvene namjene zapuštene prostore [Kultura] (4)
Osigurati uvjete za provedbu kvalitetnih obrazovnih programa građanskog odgoja i obrazovanja u svim školama Grada Zagreba [Mladi] (2)
Centar za mlade beskućnike [Socijalna politika] (1)
Investirati u javni prijevoz [Promet] (7)
Ilegalna odlagališta otpada [Otpad] (3)
Pojačati brigu za starije kod njihovih kuća [Zdravstvo] (3)
Obnova i prenamjena zapuštenih prostora u vlasništvu grada [Otvoreni grad] (1)
Osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u društveno-političkom životu grada [Mladi] (4)
Sudjelovanje svih stanovnika Zagreba u društvenom i kulturnom životu zajednice [Otvoreni grad] (2)
Edukacija mladih o toleranciji [Mladi] (1)
Kuhinje za beskućnike i ostale soc.slučajeve [Socijalna politika] (1)
Javni sadržaji za građanstvo – razvoj i povrat sportskih sadržaja građanstvu [Sport] (6)