Tematska područja


EU fondovi Za projekte koji imaju stvaran učinak na kvalitetu naših života Stanovanje Stanovi su naši domovi, a ne tuđi profit – Prema gradu priuštivog i dostupnog stanovanja Otvoreni grad Zagreb kojem su jednako važni svi njegovi stanovnici Zagrebački Holding Demokratsko i održivo upravljanje gradskim poduzećima Mladi Grad koji sluša mlade Okoliš Zagreb je grad pješaka i biciklista, kvalitetnog zraka i zelenih zona Digitalni grad Tehnologije u službi stanovnika grada Urbanizam Zajedničkom vizijom do prostornog okvira budućeg Zagreba Socijalna politika Solidaran grad Ekonomska demokracija Ekonomija za ljude Kultura Kultura koja uključuje, kultura koja razvija Odgoj i obrazovanje Kvalitetno obrazovanje za sve - zalog za budućnost Sport Sport kao javni, a ne privatni sadržaj Zdravstvo Zdravlje u zajednici Promet Zagrebački prometni sustav zanemarivan je 17 godina - onoliko koliko aktualan gradonačelnik upravlja našim gradom. Tramvajski promet je, od ionako niske prosječne brzine od jedva 15 km/h koju je 2000. godine, kada je Milan Bandić prvi put postao gradonačelnik dosezao, sada pao na svega nešto više od 12 km/h. Izgradnja biciklističkih staza svodi se uglavnom na potezanje žute linije na nogostupima što u praksi rezultira nefunkcionalnim i preuskim prostorom za pješake i bicikliste. Rezultat svega su velike prometne gužve, zagađenje zraka, buka, smanjena sigurnost prometa, spor javni prijevoz te neiskorišten potencijal biciklističkog prometa. Otpad Zeleni poslovi za zeleni Zagreb
Prijedlog Odgovora Aktivnost
O tematskim područjima 1 Mart 30, 2017
Smanjenje nastanka otpada i ponovna uporaba otpada 4 Februar 19, 2020
Uvesti naplatu privatnim motornim vozilima u centar grada (popodne i vikendima) 9 Juli 3, 2019
Investirati u javni prijevoz - smijer istok-zapad i obratno 2 Juli 3, 2019
Detaljna razrada prioriteta u području okoliša 9 August 23, 2018
Povećati čistoću i dostupnost vode 5 Juni 14, 2017
Energetska neovisnost grada 2 Juni 14, 2017
Unaprijediti biciklistički promet 3 Juni 14, 2017
Detaljna razrada prioriteta u području zdravstva 3 Juni 9, 2017
Voda i hlad na djecjim igralištima 1 Juni 7, 2017
Omogućiti parkiranje izvan uskog središta grada 10 Juni 6, 2017
Inovativni sadržaji i partnerski pristup - razvijanje i implementacija novih nastavnih sadržaja u suradnji s lokalnom zajednicom 3 Juni 6, 2017
Big data - svi podaci koji se skupljaju u razlicitim institucijama 4 Juni 1, 2017
Javne potrebe u sportu – Financiranje sportova, sportaša i rekreativaca 9 Maj 19, 2017
Nova bolnica u Novom Zagrebu 4 Maj 9, 2017
Dnevni vrtići za nesamostalne osobe 3 Maj 9, 2017
Utočišta i hranilišta za mačke i pse lutalice 1 Maj 3, 2017
Jačanje uloge komunalnih redara 1 April 20, 2017
Lokalna opskrba, zdrava opskrba - angažiranje lokalnih poduzeća, zadruga i obrta u opremanju škola i vrtića te uvođenje zdrave hrane lokalnih proizvođača 3 Maj 5, 2017
Edukacija o ovisnostima i sprječavanje istih 1 Maj 5, 2017
Revitalizirati za kulturne i društvene namjene zapuštene prostore 4 Maj 5, 2017
Osigurati uvjete za provedbu kvalitetnih obrazovnih programa građanskog odgoja i obrazovanja u svim školama Grada Zagreba 2 Maj 5, 2017
Centar za mlade beskućnike 1 Maj 3, 2017
Investirati u javni prijevoz 7 Maj 5, 2017
Ilegalna odlagališta otpada 3 Maj 3, 2017
Pojačati brigu za starije kod njihovih kuća 3 Maj 3, 2017
Obnova i prenamjena zapuštenih prostora u vlasništvu grada 1 Maj 3, 2017
Osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u društveno-političkom životu grada 4 Maj 3, 2017
Sudjelovanje svih stanovnika Zagreba u društvenom i kulturnom životu zajednice 2 Maj 3, 2017
Edukacija mladih o toleranciji 1 Maj 3, 2017