Gradske četvrti   Maksimir


O kategoriji: Maksimir (1)
Opasnost u ulici Jordanovac (1)
Rasvjeta/česma @ park maksimir (3)
Česma, a ne fontana na Kvatriću (3)
Premještanje ugostiteljske terase na Kvaternikovom trgu (1)
Unapređenje prometne regulacije Kvaternikovog trga (1)
SAT na Kvatriću (2)