Gradske četvrti


Prijedlog Odgovora Aktivnost
Uređenje ulica u Velikom Polju 1 April 19, 2017
Česma, a ne fontana na Kvatriću 3 April 18, 2017
Premještanje ugostiteljske terase na Kvaternikovom trgu 1 April 17, 2017
Unapređenje prometne regulacije Kvaternikovog trga 1 April 17, 2017
Ulica Florijana Andrašeca 1 April 14, 2017
Kustošija High Line 4 April 13, 2017
SAT na Kvatriću 2 April 12, 2017